Talks

למידה עמוקה - המהפיכה שתשנה את חיינו
March 22, 2021
צה"ל

למידה עמוקה (deep learning)  הוא תחום שישנה את חיינו – תיקון – הוא כבר משנה את חיינו. בהרצאה זו שניתנה לגורמי צה”ל, אני מספר את סיפורו המרתק של התחום הזה ואת התהפוכות שהוא עבר בששים השנים האחרונות. הרצאה זו נועדה לקהל הרחב ולא דורשת כל ידע מוקדם. זוהי גירסה ארוכה יותר של הרצאה דומה שניתנה ב- 2019 במסיבת היובל לפקולטה למדעי המחשב.