Talks

למידה עמוקה - המהפיכה שתשנה את חיינו
November 22, 2023
Zooom Meeting

למידה עמוקה (deep learning)  הוא תחום שישנה את חיינו – תיקון – הוא כבר משנה את חיינו. בהרצאה זו שניתנה לסטודנטים בטכניון ולמתעניינים אחרים אני מספר את סיפורו המרתק של התחום הזה ואת התהפוכות שהוא עבר בששים השנים האחרונות. הרצאה זו נועדה לקהל הרחב ולא דורשת כל ידע מוקדם.

קישור זה מפנה לסרט וידאו של הרצאה זו שהוקלט באולפן.

קישור זה מפנה לסרט וידאו של הקלטת מפגש הזום (איכות האודיו נומוכה יותר) בו העברתי את אותה הרצאה.